Có phải lập biên bản thu hồi hoá đơn lập sai?

Nhiều trường hợp công ty lập hóa đơn giá trị gia tăng đã ghi đầy đủ các tiêu chức, đã ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu tại tiêu chức nhưng sau đó phát hiện có nội dung lập bị sai và bên bán chưa giao hàng hóa cho bên mua. Vậy trong trường hợp này doanh nghiệp có phải lập biên bản thu hồi hóa đơn lập sai hay không?
Đối với vấn đề này, tại khoản 1 điều Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ đã có quy định cụ thể.

có phải lập biên bản thu hồi hóa đơn

Căn cứ quy định nêu trên, người bán và người mua cần phải tiến hành lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai trong các trường hợp hoá đơn đã lập và giao cho người mua, cụ thể như sau:
– Đối với trường hợp hóa đơn đã lập nhưng bị sai và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
– Áp dụng đối với trường hợp hóa đơn đã lập nhưng bị sai và giao cho người mua, tuy nhiên cả người bán và người mua chưa kê khai thuế;
– Áp dụng đối với trường hợp hóa đơn đã lập bị sai và đã giao cho người mua, đồng thời giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ và người bán, người mua đã kê khai thuế.
Riêng đối với trường hợp lập hóa đơn nhưng chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai, không phải lập biên bản thu hồi các liên của số hoá đơn đã lập sai.
Theo như tình huống trên thì công ty này đã lập hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời đã ghi đầy đủ các tiêu chức, ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nhưng sau đó phát hiện có sai sót trong nội dung hóa đơn; hàng hóa chưa giao cho người mua.. Trong trường hợp này thì người bán sẽ thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 như trên.
Như vậy, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp gặp phải sẽ có hướng xử lý riêng, được quy định rõ ràng trong các văn bản quy phạm pháp luật về hóa đơn.
Hiện tại, Thông tư số 39/2014 vẫn còn có hiệu lực thi hành, do đó, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể xử lý lập biên bản thu hồi hóa đơn theo Thông tư này. Tuy nhiên, kể từ ngày 1/11/2020, Thông tư này sẽ chính thức hết hiệu lực pháp luật. Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ được áp dụng theo Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019. Do vậy, để tránh sai sót, doanh nghiệp cần phải thường xuyên cập nhật và nắm bắt những quy định hiện hành mới hành.

https://blogcamnang.com/dieu-kien-de-su-dung-he-thong-khai-thue-qua-mang/

https://blogcamnang.com/cong-ty-lam-dich-vu-xin-visa-han-quoc-tot-nhat-hien-nay/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*